STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

KOMPUTERY

SYSTEMY KAMER

NAGŁOŚNIENIE

SYSTEMY ALARMOWE

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

AUTOMATY DO BRAM I GARAŻY

PODSŁUCHY I MINIKAMERY

TELEWIZJA SATELITARNA

CENTRALNE ODKURZACZE

PROMOCJE

KONTAKT


 

ZODIAC DT / DTPT

Czujka ZODIAC DT /DTPT to dualna technologia (PIR + mikrofala). Czujka została opracowana specjalnie dla stosowania w systemach domowych i małych instalacjach przemysłowych.

RK410DT
 • mikroprocesorowa analiza sygnału
 • soczewki nowoczesnej konstrukcji, o polu detekcji 12x12 m
 • zwiększona odporność na fałszywe alarmy
 • wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • ustawiany licznik impulsów
 • szczelna komora pyroelementu
 • odporność na światło białe
 • wewnętrzny kanał kablowy
 • dużo miejsca na okablowanie
 • opływowy, efektowny kształt

RK140DTPT

 • odporna na zwierzęta do 34kg w wersji RK410DTPT
 • pole detekcji 8x8 m

 

ZODIAC DT (RK 410 DT)

Czujka  ZODIAC DT  wykorzystuje jednocześnie dwa kanały detekcji: podczerwieni pasywnej i sekcji mikrofalowej, celem zmniejszenia współczynnika fałszywych alarmów.  Czujka jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku instalacji domowych tam, gdzie występują przeciągi oraz inne czynniki zakłócające.

ZODIAC DTPT (RK 410 DTPT)

Czujka  ZODIAC DTDT  wykorzystuje jednocześnie dwa kanały detekcji: podczerwieni pasywnej i sekcji mikrofalowej, celem zmniejszenia współczynnika fałszywych alarmów. Czujka została dodatkowo wyposażona w specjalne mechanizmy analizujące, co w połączeniu z soczewkami o zmodyfikowanym kształcie prążków detekcyjnych powoduje odporność czujki na obecność zwierząt o masie do 34 kg (psy), 4 kotów lub wielu gryzoni - bez pogorszenia zdolności detekcji człowieka.

Optyczna czujka dymu OSD 23

1. PRZEZNACZENIE WYROBU

Optyczna czujka dymu OSD 23 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry elektryczne czujki OSD 23 umożliwiają stosowanie jej z powodzeniem w systemach sygnalizacji pożaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.
 

2. DANE TECHNICZNE CZUJKI OSD 23

Napięcie dozorowania

18V (12V-28V)

Prąd dozorowania (średni)

35 μA

Prąd dozorowania (wartość. max przy starcie)

110 μA

Prąd alarmowania

18 mA (przy 18V)

Temperatura pracy

-22 C do +55 C

Wilgotność względna

95% przy 40 C

Masa czujki

150g


3. INSTALOWANIE

Pomieszczenia zamknięte, w których czujki mogą być instalowane, powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchni czujki.
Budynki powinny mieć instalację odgromową. Czujki mogą być instalowane w gniazdach szeregu GNW 12, GNP 18 i G 30.
W przypadku czujek OSD 23 zalecane jest przed rozpoczęciem normalnej procedury uruchomienia systemu p.poż., podanie na linię zasilającą czujki normalnego napięcia dozorowania na okres kilku minut - dotyczy to w szczególności czujek, które nie pracowały pod napięciem przez dobę lub dłużej.
Przy pierwszym uruchamianiu systemu zaleca się sprawdzanie działania czujki przez zadymienia - zadymienia należy przeprowadzić indywidualnie dla każdej czujki.


4. KONSERWACJA I PRZEGLADY

Zgodnie z zaleceniami CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ stosuje się następujące czasookresy konserwacji optycznych czujek dymu:
 

 

raz na miesiąc w pomieszczeniach zapylonych

 

raz na kwartał w pomieszczeniach o średnim zapyleniu

 

raz na pół roku w pomieszczeniach o znikomym zapyleniu np.: pomieszczenia biurowe bez wykładzin.

Stopień zapylenia pomieszczeń określa każdorazowo projektant systemu wraz z inwestorem oraz inspektorem nadzoru wizji lokalnej w nadzorowanym obiekcie.

AUTOMATY DO BRAM I GARAŻY

Dla skrzydła o długości do 3 m

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych
dla skrzydła o długości do 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym).cena zestawu: na telefon: 508 194 881

 

Dla skrzydła o długości do 1.8m

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych
dla skrzydła o dł. do 1.8m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym).cena zestawu: na telefon: 508 194 881

 

Napędy do bram przemysłowych - segmentowych

Napęd do bram przemysłowych - segmentowych
z centralą pracującą w trybie "dead man" (540)
lub w trybie pracy automatycznej i półautomatycznej (541)

 

Dla bramy o max. ciężarze 350 kg

Napęd elektromechaniczny do bram przesuwnych
dla skrzydła o max. ciężarze 350 kg.cena zestawu: na telefon: 508 194 881


 

 

E-mail: expertkrosno@xl.wp.pl                                                                                        38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 2, Podkarpacie
Copyright 2006 by EXPERT                                                                                                               tel./fax 13 43 393 55 kom 0 508 194 881